Dobrodošli na CZSS-Krapina   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na CZSS-Krapina Powered By GSpeech

Ponovljeni postupak nabave namještaja

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Ponedjeljak, 02 Rujan 2019
Napisao/la Administrator

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KRAPINA
KRAPINA, DRAGUTINA DOMJANIĆA 5

KLASA:406-01/19-01/4
URBROJ: 2140-34-01-01-02-19-10
Krapina, 02.09. 2019. g.

Sukladno članku 40. statuta Centra za socijalnu skrb Krapina, te članku 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave ravnatelj Centra dana 02.09.2019. g. donosi slijedeću

                                          O D L U K U
o početku ponovljenog postupka nabave namještaja u okviru projekta Uređenje i opremanje Centra za socijalnu skrb Krapina kao podrška deinstitucionalizaciji

Sastavni dio ove Odluke je „Poziv na dostavu ponude“ koji sadrži
- podatke o ustanovi
- naziv predmeta nabave
- procijenjenu vrijednost nabave
- podatke o povjerenstvu koje provodi postupak
- kriterij za odabir ponude
- opis predmeta nabave uz detaljnu specifikaciju

 Poziv_na_dostavu_ponuda2_NAMJESTAJ.doc

namjestaj-PRILOG_2_-_Troškovnik_i_Tehnička_specifikacija.xlsx

ODLUKA (OBAVIJEST) O PONIŠTENJU - za predmet nabave robe: „NABAVA NAMJEŠTAJA“

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Petak, 23 Kolovoz 2019
Napisao/la Administrator
Na temelju članka 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (pročišćeni tekst), KLASA: 406-01/18-02/3, URBROJ: 2140-34-01-01-02-18-5 od 09. studenog 2018. godine (nastavno: Pravilnik) i temeljem činjenice da u navedenom postupku jednostavne nabave nije pristigla niti jedna ponuda, od strane odgovorne osobe Naručitelja, donosi se sljedeća:
 
                                                         ODLUKA (OBAVIJEST) O PONIŠTENJU
 
U postupku jednostavne nabave za predmet nabave robe: „NABAVA NAMJEŠTAJA“, nije pristigla niti jedna ponuda, te se postupak jednostavne nabave poništava, sukladno članku 298. stavak 1. točka 7. ZJN 2016
 

Odluka o početku postupka nabave namještaja

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Ponedjeljak, 22 Srpanj 2019
Napisao/la Administrator

Sukladno članku 40. statuta Centra za socijalnu skrb Krapina, te članku 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave ravnatelj Centra dana 22.07.2019. g. donosi slijedeću                                                                                                                   

                                                                       O D L U K U     

     o početku postupka nabave namještaja u okviru projekta Uređenje i opremanje Centra za socijalnu skrb Krapina kao podrška deinstitucionalizaciji                                                                   

 Sastavni dio ove Odluke je „Poziv na dostavu ponude“ koji sadrži

             - podatke o ustanovi

            - naziv predmeta nabave

            - procijenjenu vrijednost nabave

            - podatke o povjerenstvu koje provodi postupak

            - kriterij za odabir ponude

          - opis predmeta nabave uz detaljnu specifikaciju

Poziv_na_dostavu_ponuda_NAMJESTAJ.doc

PRILOG_2_-_Troškovnik_i_Tehnička_specifikacija_namještaj.xlsx

Postupak nabave materijala i usluga zemljanih i betonskih radova

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Četvrtak, 25 Srpanj 2019
Napisao/la Administrator

Sukladno članku 40. statuta Centra za socijalnu skrb Krapina, te članku 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave ravnatelj Centra dana 25.07.2019. g. donosi slijedeću                                                                                 

                                                              O D L U K U    

      o početku postupka nabave materijala i usluga zemljanih i betonskih radova, dobave i ugradnje gotovih betonskih opločnika i ostalog potrebnog materijala, te izrada armirano betonskih stepenica za potrebe Centra za socijalnu skrb Krapina                                                                 

Sastavni dio ove Odluke je „Poziv na dostavu ponude“ koji sadrži

  • podatke o ustanovi
  • naziv predmeta nabave
  • procijenjenu vrijednost nabave
  • podatke o povjerenstvu koje provodi postupak
  • kriterij za odabir ponude
  • opis predmeta nabave uz detaljnu specifikaciju

Poziv_na_dostavu_ponuda-okolis.doc

Troškovnik_1-uređenje_okoliša-Centar_za_socijalnu_skrb.xlsx

Ponovljeni postupak nabave elektroničke opreme

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Petak, 19 Srpanj 2019
Napisao/la Administrator

Sukladno članku 40. statuta Centra za socijalnu skrb Krapina, te članku 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave ravnatelj Centra dana 19.07.2019. g. donosi                                  

                              O D L U K U

 o početku ponovljenog postupka nabave elektroničke opreme u okviru projekta Uređenje i opremanje Centra za socijalnu skrb Krapina kao podrška deinstitucionalizaciji

     Sastavni dio ove Odluke je „Poziv na dostavu ponude“ koji sadrži

             - podatke o ustanovi

            - naziv predmeta nabave

            - procijenjenu vrijednost nabave

            - podatke o povjerenstvu koje provodi postupak

            - kriterij za odabir ponude

          - opis predmeta nabave uz detaljnu specifikaciju

Tehnička_specifikacija_elektronička_oprema.xlsx

Poziv_na_dostavu_ponuda_nabava_informatiče_opreme.doc

Troškovnik-el_op.xlsx

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech